Kategoria: Muzyka

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…

Ks. Bronisław Sieńczak
KATEGORIA: MUZYKA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”.
2. Każdy z uczestników prezentuje dwa utwory (posiadające tekst i muzykę). Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut.
3. Jury oceniać będzie prezentacje muzyczne solistów, duetów i zespołów.
4. Głównym kryterium oceny Jury jest twórczość autorska (oryginalność, kreatywność) a ponadto: warsztat muzyczny, emisja głosu, dykcja, interpretacja, sposób zaprezentowania się na scenie, dobór repertuaru.
5. Jury przyznaje Nagrodę Główną oraz Wyróżnienia.
6. Prezentowane utwory muszą wiązać się tematycznie z hasłem Festiwalu.
7. Szkoła zapewnia podstawowy sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, możliwość skorzystania z fortepianu lub pianina cyfrowego oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. Specyficzne wymogi techniczne należy ustalić odpowiednio wcześniej z organizatorem.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności wykonawców w czasie prób i prezentacji konkursowych.
9. Przesłuchania konkursowe odbędą się 13-16 marca 2017 roku. O dokładnym terminie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani po terminie zgłoszeń drogą e-mailową.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 15:30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” (warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w koncercie finałowym).
11. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń należy dostarczyć na adres e-mail: ft.muzyka@gmail.com najpóźniej do 7 marca 2017 roku.

Nasz adres:
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2
32-060 Liszki
z dopiskiem XIII Festiwal im. ks. K. Siemaszki, kategoria: muzyka

www.liceum.radosnanowina.pl/

Dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii muzycznej – Joanna Kwiecień: ft.muzyka@gmail.com, tel.: 662 212 603. Informacje dotyczące festiwalu – Barbara Wąsik-Sikora
12. Wypełniona zgodnie z wymogami karta zgłoszenia jest jedyną formą kwalifikacji do udziału w Festiwalu.
13. Wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć teksty do wykonywanych utworów oraz podkłady, jeżeli mają być wykorzystane podczas eliminacji. Podkłady przyniesione w dniu przesłuchań nie będą respektowane.
14. W przypadku utworów zagranicznych niezbędne jest równoczesne dostarczenie tłumaczenia tekstu na język polski.
15. W przygotowaniu utworów konkursowych można korzystać z pomocy nauczyciela lub wychowawcy. Opiekun, który ukończył 19 lat, może brać udział w Festiwalu wyłącznie jako akompaniator lub dyrygent.
16. Istnieje możliwość próby w dniu przesłuchań. Chęć zrobienia próby należy zgłosić koordynatorowi wraz ze zgłoszeniem. Grafik prób zostanie ustalony po terminie zgłoszeń.

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/