Dyrektor Szkoły 
ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM
zygmunt.berdychowski@radosnanowina.pl

Wicedyrektor Szkoły 
mgr Lucyna Zawarus
lucyna.zawarus@radosnanowina.pl

Kierownik Internatu
Anna Dzierwa
kierownik.internatu@radosnanowina.pl

Sekretarz Szkoły 
Aneta Libiszewska
sekretariat@radosnanowina.pl