Nauczyciele i wychowawcy

 

W liceum pracuje wykwalifikowana świecka kadra nauczycieli i wychowawców internatu.
Uczniowie objęci są opieką duszpasterzy, pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza, pielęgniarek oraz doradcy zawodowego.

 

Nauczyciele

Plan konsultacji

Wychowawcy internatu