Informacje

Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach jest szkołą publiczną, a jej organem prowadzącym jest Fundacja im. ks. Siemaszki. Nauka w Liceum jest bezpłatna.

Centrum Edukacyjne posiada własny internat. Pobyt w internacie i wyżywienie są płatne.

Fundacja im. ks. Siemaszki udziela stypendiów socjalnych w formie dofinansowania pobytu i wyżywienia dla wychowanków w trudniejszej sytuacji materialnej.

Fundacja udziela również stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów.

 

  Istotna informacja dla kandydatów i rodziców kandydatów:
  Uczeń przyjęty do Liceum zobowiązuje się:

  • Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz pogłębiać je własną pracą;
  • Rzetelnie dociekać prawdy oraz dawać jej świadectwo swoim postępowaniem;
  • Cenić wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie;
  • Przestrzegać w życiu szkolnym zasad życzliwości i miłości bliźniego;
  • Darzyć szacunkiem duszpasterzy, wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  • Przestrzegać przepisów obowiązujących w Liceum;
  • Strzec godności ucznia i dobrego imienia szkoły;
  • W przyszłości aktywnie włączać się w działania na rzecz Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”.

 

Rekrutacja do Liceum w roku szkolnym 2024/2025 odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

Jeżeli starają się Państwo o miejsce w internacie:

wymagane jest złożenie PODANIA

– należy również zaznaczyć taką informację  we wniosku Omikron.

PODANIE można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie. Należy je wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub zeskanowane wysłać na adres rekrutacja@radosnanowina.pl

 

Złożenie PODANIA jest wymagane także w przypadku, gdy nasze LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, w terminie ostatecznym do 4 lipca 2024r.!


O przyznaniu miejsca w internacie decyduje Dyrektor Liceum i Komisja Rekrutacyjna.

Informacja o przyznaniu miejsca w internacie publikowana jest jednocześnie z listami kandydatów przyjętych do szkoły.