Historia i Misja szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Piekarach koło Krakowa rozpoczęło działalność edukacyjną we wrześniu 2002 roku. Szkoła jest częścią Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”. W jej skład wchodzi nowoczesny budynek dydaktyczny, kościół Narodzenia Pańskiego, obiekty sportowe, domki internatowe oraz gmach administracyjny.

Placówka kontynuuje dzieło pracy z młodzieżą, zainicjowane przez księdza Kazimierza Siemaszkę jeszcze w XIX wieku,   kapłana ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.  Przeszedł on do historii Krakowa jako roztropny organizator wychowania i kształcenia młodzieży z najuboższych rodzin.


W 1882 roku ks. Siemaszko założył w Krakowie przy ul. Długiej 42 dom dla biednych, osieroconych chłopców. Było to miejsce całodobowego schronienia oraz szkoła podstawowa. Praca księdza na rzecz dzieci została doceniona przez władze i mieszkańców Krakowa i, pomimo przedwczesnej śmierci ks. Siemaszki, jego idea przetrwała i rozwinęła się. W latach trzydziestych XX wieku istniały już trzy oddziały, w których kształciło się prawie 500 chłopców: w Czernej, w Krakowie przy ul. Długiej 42 i przy ul. Prądnickiej 35. Działalność została zdelegalizowana przez polskie władze komunistyczne w 1954 roku.

D
zieło ks. Siemaszki odrodziło się po przemianach politycznych w naszym kraju w 1989 roku. Dzięki zabiegom ks. dr Bronisława Sieńczaka i jego współpracowników, w 1991 roku powstała Fundacja im. ks. Siemaszki, która podejmuje działania wychowawcze zgodnie z duchowym przesłaniem Założyciela. W 1998 roku Fundacja podjęła budowę Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, aby w ten sposób uczcić dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa oraz 350 lat działalności Księży Misjonarzy w Polsce.

D
zięki finansowemu wsparciu Pani Józefiny Gebert, Szwajcarki o wielkim, szczodrobliwym sercu, powstał kompleks budynków, w których młodzi ludzie mogą się rozwijać w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Miejsce to stało się doskonałą przestrzenią do zawierania przyjaźni, budowania relacji a także dojrzewania intelektualnego, społecznego i religijnego w duchu wincentyńskiej otwartości na drugiego człowieka.

  

 

Hymn „Radosna Nowina 2000”

Słowa: Michał Ciurej CM
Muzyka: Tomasz Stec

Na początku było Słowo, powiedziałeś Panie, że
Świat narodzi się na nowo w małym mieście Betlejem.
Dwa tysiące lat zbawienia ta Nowina idzie w świat.
Dwa tysiące lat pragnienia Twej miłości pośród nas.

Słowo stało się Człowiekiem, Dziecię narodziło się.
Jego Matkę zwą Maryja, Służebnicą Pańską jest.
Synu Boga Jezu Chryste pobłogosław wszystkich dziś,
Niechaj serca będą czyste, Twoją drogą chcemy iść.

Radosna Nowina od dwóch tysięcy lat,
Radosna Nowina rozjaśnia sobą świat.
Słowo mieszka między nami, imię Jego Chrystus Pan.
Świat przemija, idą wieki, Twoje Słowo wiecznie trwa.

Dwa tysiące, setki lat, a ono zawsze żyje, miłością swą ogarnia nas.

Radosna Nowina od dwóch tysięcy lat,
Radosna Nowina rozjaśnia sobą świat.
Słowo mieszka między nami, imię Jego Chrystus Pan.
Świat przemija, idą wieki, Twoje Słowo wiecznie trwa.