Ogród Pamięci

 

Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20)

Zgodnie z wczesnośredniowieczną tradycją Kościoła data śmierci była równocześnie narodzinami dla Nieba.

 

św. Wincenty a Paulo
(1660)
Bronisław Sieńczak
(2016)
Czesław Patoń
(2010)
Josephine Gebert
(2019)
Kazimierz Siemaszko
(1904)
Teresa Kapała
(2010)
Józef Stolarski
(2009)
Marek Laskoś
(2016)
Kamil Kowalczyk
(2013)
Mateusz Żądło
(2017)
Paweł Miroska
(2014)