Dokumenty

 

Statut Szkoły – dokument pdf

Regulamin Rady Rodzicówdokument pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiegodokument pdf

Procedura organizacji zajęć wspomagających uczniów Liceum Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym” Radosna Nowina 2000” w Piekarach w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2021/2022

wersja docx,        wersja pdf

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole – dokument pdf

 

RODO – dokumenty:

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy wraz ze zgodą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji

Monitoring wizyjny

Regulamin monitoringu wizyjnego

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo w sieci