Liceum jest szkołą bezpłatną. Partycypacji podlega tylko pobyt w internacie oraz wyżywienie, ale w tym wypadku zawsze istnieje możliwość pomocy finansowej Fundacji ks. Siemaszki. Finansuje ona także wszystkie zajęcia pozalekcyjne, wspiera inicjatywy kulturalne i edukacyjne, jakie mają miejsce na terenie Centrum Edukacyjnego 2000. Młodzież naszej szkoły ma też możliwość korzystania z bazy sportowej za niewielką opłatą.  

Fundacja ks. Siemaszki organizuje również pomoc materialną i finansową dla uczniów w potrzebie w postaci stypendiów socjalnych.  Istnieje także możliwość uzyskania stypendium, które finansują, współpracujący ze szkołą, prywatni darczyńcy.

Prawdziwym atutem naszego Liceum w skali całej Polski, jest motywujący system stypendiów naukowych. U nas nauka naprawdę się opłaca!!!!. Każdy uczeń, który uzyska za semestr średnią ocen, co najmniej 4,75 % otrzymuje, co miesiąc, odpowiednią kwotę takiego stypendium, wypłacaną przez Fundację ks. Siemaszki.

 

Wniosek do pobrania dokument docx
Klauzula na przetwarzanie danych osobowych RODO – dokument docx