Kategoria: Literatura

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

KATEGORIA: LITERATURA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w „CERN 2000”.
2. W konkursie mogą wziąć udział prace literackie (poezja i proza) niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach.
3. Prace literackie wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Liceum w Piekarach lub przesłać pocztą do 07 marca 2017 na adres:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2, 32-060 Liszki
XIII Festiwal im. Ks. K. Siemaszki Kategoria LITERATURA

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii literackiej Barbara Wąsik- Sikora tel: 880070671, e-mail: wasiksikora@op.pl

4. Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu.
5. Praca nie może przekroczyć 20 stron wydruku komputerowego (nie będą przyjmowane rękopisy).
6. Praca musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do tekstu należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
7. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie.
8. Najpóźniej 25.03.17 konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30.03.2017 o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym.
10. Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z koordynatorem kategorii, najpóźniej do 30.04.2017

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/