Dokumenty

 

Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (plik pdf)

Jak wypełnić i złożyć wniosek (plik pdf)

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (plik pdf)

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (plik pdf)

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka (plik pdf)

Oświadczenie dotyczące wielodzietności (plik pdf)

 

 

Podanie dla kandydatów zamiejscowych o przyjęcie do internatu (załącznik: plik docxplik odtplik pdf)

Regulamin rekrutacji do internatu (załącznik: plik pdf)

Statut Szkołylink

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów: link

Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 link

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
link 1
link 2

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 link