Dokumenty

 

Regulamin rekrutacji (plik pdf)

Regulamin rekrutacji do internatu  (plik pdf)

Podanie dla kandydatów zamiejscowych o przyjęcie do internatu  (plik pdf,   plik docx,   plik odt)

Statut Szkoły (plik pdf)

Jak wypełnić i złożyć wniosek (plik pdf)

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka (plik pdf)

Oświadczenie dotyczące wielodzietności (plik pdf)

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2024r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – link

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 – link