Doradztwo zawodowe

 

 

W Liceum w pełnym wymiarze godzinowym zatrudniony jest doradca zawodowy. Każdy uczeń, który chce poznać swoje mocne lub słabe strony mam możliwość konsultacji. Dzisiejszy dynamicznie zmieniający się świat wymusza precyzyjne poznanie samego siebie, pod kątem rozwoju własnej osobowości i wyboru odpowiedniej ścieżki kariery. Dobre, wczesne sprofilowanie kompetencji młodego człowieka może skutkować wyborem profesji, która będzie w stanie dać radość i poczucie spełnienia.

Istotną funkcję doradcy zawodowego pełni w naszej szkole Pani mgr Małgorzata Perlińska.