Kategoria: Plastyka

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki
pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: PLASTYKA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów liceum w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
2. Do konkursu przyjmowane będą prace plastyczne płaskie, wykonane dowolną techniką np.: pastela, akwarela, olej, ołówek, węgiel itp./w formacie max 70×50 cm x cm nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
3. Prace plastyczne należy złożyć w Pracowni Plastycznej Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” lub w sekretariacie Liceum w Piekarach do 20 marca 2017r. (prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie jurorów).
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: koordynator kategorii plastycznej – Dorota Brewczyńska: tel. 12/ 280-70-99 w. 113 lub 600-001-192 e-mail: ft.plastyka@gmail.com
4. Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu.
5. Praca musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do pracy należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
6. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienia.
7. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania nagród w przypadku nadesłania do konkursu niewystarczającej ilości prac /minimum 10 zgłoszeń/
8. Najpóźniej do 25 marca 2017 r. konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017r. o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w koncercie finałowym.
10. Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście w Pracowni Plastycznej Liceum w Piekarach najpóźniej do 31 maja 2017 r. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Festiwalu.

 

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/