Klub Rodzica Dobrej Woli

 

W naszej szkole staramy się budować wspólnotę, która obejmuje uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy oraz personel szkolny. Chcemy, aby wartości, które kierowały założycielami Radosnej Nowiny 2000 były realizowane w praktyce. Służy temu inicjatywa, która pozwala połączyć rodzica w potrzebie z innym rodzicem, który chce i może pomóc. Chrystus i św. Wincenty a Paulo mają tylko nasze ręce i serca. W tym miejscu publikowana jest lista potrzeb z kodami konkretnej sprawy. Każdy, kto ma możliwość pomóc, może to zrobić za pośrednictwem biura Fundacji ks. Siemaszki.

 

Lista potrzeb 2022 / 2023