Konkurs wiedzy o Ks. Kazimierzu Siemaszce

XIII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
IM. KS. KAZIMIERZA SIEMASZKI


KONKURS WIEDZY
O KS. KAZIEMIERZU SIEMASZCE

Po raz 10 w ramach Festiwalu Twórczości
im. Ks. Siemaszki, odbędzie się konkurs
wiedzy o życiu i dziele ks. Kazimierza Siemaszki.

TERMINARZ KONKURSU:

Konkurs przeprowadzony zostanie 13-16.03.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

Piekary 2, 32-060 Liszki

Tel (0-12) 280 70 99

Fax (0-12) 280 07 51

Z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Ks. Siemaszce”

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KS. SIEMASZCE

CELE KONKURSU:

 • Przybliżenie współczesnej młodzieży postaci ks. Kazimierza Siemaszki wielkiego kapłana, wychowawcy młodzieży, organizatora zakładów wychowawczych dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej w Krakowie na przełomie XIX i XX w.
 • Ukazanie dzieła ks. Kazimierza Siemaszki, które zapoczątkowane w XIX w., pomimo dwóch wojen światowych i rządów komunistycznych w Polsce, przetrwało i rozwija się współcześnie.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU:

 1. Konkurs Wiedzy o Ks. Siemaszce jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
 1. w I etapie uczestnicy piszą test wyboru, w którym wykazują się znajomością biografii ks. Kazimierza Siemaszki oraz historii zakładów wychowawczych dla ubogich dzieci i młodzieży zakładanych przez ks. Siemaszkę.
 2. trzech uczniów z najlepszym wynikiem uzyskanym w etapie I przechodzi do etapu drugiego.
 3. w II etapie uczestnicy (3 osoby) odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania.
 4. jury konkursu powołane przez organizatorów, ocenia każdą wypowiedź uczestnika, przyznając 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.
 5. konkurs wygrywa zdobywca największej liczby punktów w II etapie konkursu.
 6. w przypadku równej liczby punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka, w której uczestnicy odpowiadają na pytania jury.


PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KS. SIEMASZKI:

 1. dr J. Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do „Radosnej Nowiny 2000”, Kraków-Piekary 2009
 2. dr B. Sieńczak CM, Dzieło Ks. K. Siemaszki 100 lat po śmierci twórcy, Kraków 2004.
 3. Langie, Ks. Kazimierza Siemaszki Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców, Kraków 1887.
 4. Gawlas, Moje zielone lata w zakładzie Ks. Siemaszki, Kraków 1992.

Powyższe publikacje dostępne są w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.


ZGŁOSZENIE
/pobierz docx/
                 /pobierz pdf/