Kategoria: Taniec

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…

Ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: TANIEC

1. Impreza adresowana jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.
2. Kategoria – Taniec obejmuje młodzież uczestniczącą w zajęciach zespołów tanecznych działających w szkołach, domach kultury i innych placówkach oświatowych oraz tancerzy nie zrzeszonych.
3. W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział soliści, duety, jak i zespoły taneczne. Dopuszczone do konkursu są wszelkie techniki taneczne: taniec współczesny, nowoczesny, widowisko taneczne, cheerleaders, break-dance, formacje taneczne, hip-hop, freestyle, jazzdance, taniec towarzyski, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej.
4. W przygotowaniu występu można korzystać z pomocy nauczyciela, opiekuna, instruktora, jednak jeśli ma on skończone 19 lat, nie może wystąpić razem z grupą.
5. Czas trwania prezentacji w kategorii tanecznej nie może być dłuższy niż 10 minut.
6. Zespoły prezentują jeden układ taneczny.
7. Istnieje możliwość odbycia próby na godzinę przed rozpoczęciem przeglądu konkursowego (próby maksymalnie 2-3 minutowe na każdego/y uczestnika/zespół). Grafik prób zostanie ustalony po terminie zgłaszania się.
8. Szkoła zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. O scenografię i kostiumy dbają sami uczestnicy.
9. Specyficzne wymogi techniczne należy wcześniej ustalić z organizatorem.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów w czasie prób i prezentacji konkursowych.
11. Prezentacje festiwalowe są oceniane przez jury. Od strony formalnej jury zwróci uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego, sposób zaprezentowania się na scenie, dobór repertuaru, wrażenia artystyczne.
12. Prezentacje odbywają się przy białym świetle.
13. Dla kategorii tanecznej przewidziane są: nagroda główna i ewentualne wyróżnienie. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział nominowanej grupy w koncercie finałowym.
14. Prezentacje konkursowe odbędą się 15 marca 2017r. (środa) o godzinie 17.00 w auli liceum.
15. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017r. o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.
16. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do dostarczenia opisanej imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu muzyki w dniu przeglądu obsłudze technicznej (reżyserka) najpóźniej na godzinę przed prezentacjami konkursowymi (do godziny 16.00!)
17. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń należy dostarczyć do 7 marca 2017 roku do sekretariatu.
18. Karty zgłoszeń prosimy wypełnić drukowanymi literami i wyraźnie.
19. Nasz adres:
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2,
32-060 Liszki
XI Festiwal im. ks. K. Siemaszki kategoria: TANIEC

www.liceum.radosnanowina.pl

Dodatkowe informacje: koordynator kategorii tanecznej – Małgorzata Perlińska
Informacje dotyczące festiwalu: Barbara Wąsik – Sikora

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/