Kategoria: Fotografia

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam… ”

Ks. Bronisław Sieńczak
KATEGORIA: FOTOGRAFIA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów LO w CERN 2000.
2. Do konkursu przyjmowane będą prace fotograficzne, w formacie 20 cm x 30 cm nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
3. Prace fotograficzne należy złożyć u p. Andrzeja Myrdko w domku interntowym nr 5 do 7 marca 2017.

Dopuszczamy możliwość przesłania pracy pocztą na adres:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2
32-060 Liszki
(z dopiskiem: XIII Festiwal im. Ks. Siemaszki)
tel. 12/ 280-70-99; fax 12/280-07-51
www.liceum.radosnanowina.pl/

Dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii fotograficznej – Andrzej Myrdko: tel; 506 974 163, e-mail: geniusloci1975@gmail.com Informacje dotyczące festiwalu – Barbara Wąsik-Sikora

  • Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu. „Pamiętam, więc jestem…Pamiętam, więc zachowuję…Pamiętam, więc ocalam…”.
  • Praca na odwrocie musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do pracy należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
  • Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie.
  • Najpóźniej do 15 marca 2017 konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
  • Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 o godzinie 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach (warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym).
  • Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście w pracowni plastycznej Liceum w Piekarach najpóźniej do 30 kwietnia 2017. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Festiwalu.
ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/