Kategoria: Teatr

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki
pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: TEATR

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w „CERN 2000” w Piekarach.
2. W konkursie mogą wziąć udział inscenizacje lub recytacje tekstów literackich (bądź ich fragmentów).
3. Tytuły konkursowych inscenizacji lub recytacji wraz z kartą zgłoszenia należy złożyc do 07 marca 2017r. w sekretariacie
Adres:
Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2,
32-060 Liszki
z dopiskiem
XIII Festiwal im. ks. K. Siemaszki

Zgłoszenia i zapytania można bezpośrednio kierować do koordynatora i jurora kategorii teatralnej: p. Wojciecha Mohorta – Kopaczyńskiego.
Informacji dotyczących festiwalu udziela także: Barbara Wąsik – Sikora

4. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 min., inscenizacji 10 min.
5. Eliminacje do finału odbędą się w dniach 13-16.III 2017 r. O szczegółach przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani po terminie zgłoszeń.
6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. O scenografię i kostiumy dbają sami uczestnicy (istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów Liceum w Piekarach – po wcześniejszym omówieniu tego z koordynatorem kategorii). Specyficzne wymogi techniczne należy wcześniej ustalić z organizatorem.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów w czasie prób i prezentacji konkursowych.
8. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu eliminacji, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród po zakończeniu obrad jury.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 o godzinie 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym.

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/