Szkolne Koło Wolontariatu „Radosne Anioły”

Szkolne Koło Wolontariatu „RADOSNE ANIOŁY”
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
w Piekarach

 

Jesteśmy grupą młodych ludzi, pełnych entuzjazmu i gotowości do działania. Wrażliwi na potrzeby innych, chętnie angażujemy się we wszelkie akcje dobroczynne. To kształtuje nasz charakter i tworzy osobisty kapitał. Każdy z nas angażuje się w realizację zadań jednej lub kilku grup działaniowych Szkolnego Koła Wolontariatu. Organizujemy lub uczestniczymy jako wolontariusze w wielu akcjach i wydarzeniach naszej szkoły,  a także zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń i organizacji. Bierzemy udział z zbiórkach żywności, kwestach, festynach i kiermaszach dobroczynnych. Spotykamy się systematycznie w poszczególnych sekcjach działaniowych, aby przedyskutować niedawno zakończone, trwające i zaplanowane na najbliższy czas działania. Dzielimy się zarówno radościami i sukcesami, jak również trudnościami, które napotykamy w naszej pracy. Wspieramy się wzajemnie i motywujemy do dalszego działania. Staramy się wprowadzać w nasze codzienne życie ideę pomocy najuboższym św. Wincentego a Paulo. Nasze codzienne działania to:

Czytaj dalej…

Historia powstania Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” oraz osoby z nim związane

Założycielem i wieloletnim koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” była Pani Małgorzata Perlińska.  Wolontariusze, pod jej bacznym okiem rozpoczęli swoją działalność już od samego początku funkcjonowania naszej Szkoły, to jest od 2002 roku. Przez kolejne lata w prowadzeniu Koła pomagało wielu wychowawców internatu, razem z ówczesnym kierownikiem internatu Panem Adamem  Pawlusiem. Współkoordynatorami Szkolnego Koła Wolontariatu byli również Ksiądz Piotr Klimczak oraz w pełni oddana wolontariuszom Pani Monika Sondej. Jednak korzenie pracy wolontariuszy pamiętają także Panią Beatę Olech, Panią Wiesławę Strumińską, Panią Katarzynę Adamczyk, Panią Annę Bis, Panią Elżbietę Jaskowską oraz  Panią Magdalenę Sokołów.

Czytaj dalej…