Założycielem i wieloletnim koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” była Pani Małgorzata Perlińska.  Wolontariusze, pod jej bacznym okiem rozpoczęli swoją działalność już od samego początku funkcjonowania naszej Szkoły, to jest od 2002 roku. Przez kolejne lata w prowadzeniu Koła pomagało wielu wychowawców internatu, razem z ówczesnym kierownikiem internatu Panem Adamem  Pawlusiem. Współkoordynatorami Szkolnego Koła Wolontariatu byli również Ksiądz Piotr Klimczak oraz w pełni oddana wolontariuszom Pani Monika Sondej. Jednak korzenie pracy wolontariuszy pamiętają także Panią Beatę Olech, Panią Wiesławę Strumińską, Panią Katarzynę Adamczyk, Panią Annę Bis, Panią Elżbietę Jaskowską oraz  Panią Magdalenę Sokołów.

Na początku działalności, Pani Małgorzata zaczęła szukać pomysłów na Szkolne Koło Wolontariatu, ale jak to oczywiście bywa, wszystkim pokierował Pan Bóg. Przyprowadził do szkoły konkretnych uczniów chcących podjąć się wolontariatu i niemalże w tym samym czasie zaaranżował spotkanie z siostrami pracującymi w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie, które przyjechały do „Radosnej Nowiny”  prosić o pomoc wolontariuszy. I tak zaczęła się nasza współpraca. Pani Małgorzata z nostalgią wspomina prekursorów Szkolnego Koła Wolontariatu – absolwentów Mirosława Źrebca oraz Pawła Jakuba – którzy jako pierwsi zaczęli odwiedzać mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i zapalili do bezinteresownej pomocy kolejnych uczniów naszej szkoły. Szczególnie związani z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej byli również wolontariusze: Ania Kamionka, Sylwia Totoś, Asia Kącka, Paulinka Podgórni, Ania Pająk, Anetka Tomala, Marysia Serwin i wielu, wielu innych. Nie można przy tej okazji pominąć postaci Pawła Piwowarczyka, który jest zasłużonym wolontariuszem  Szkolnego Koła Wolontariatu.

Nasi wolontariusze, we wczesnym okresie swojej działalności, wyjeżdżali również do dzieci ze świetlic środowiskowych w Tyńcu i Sidzinie oraz odwiedzali mieszkańców Domu Dziecka przy ul. Piekarskiej w Krakowie. Tu wyjątkowe zaangażowanie wykazały wolontariuszki Sylwia Surzyn i Sylwia Totoś. W tym czasie powstała także grupa wolontariuszy – aktorów pod nazwą Hefalumpy, którą założyły i koordynowały Pani Beata Olech i Pani Magdalena Lipień. Jej zadaniem było niesienie radości małym pensjonariuszom szpitali, poprzez  odwiedziny z przygotowanymi teatrzykami, bajkami i zabawami.                                                                                                  

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Perlińskiej oraz Pani Beaty Olech, wolontariusze skierowali swoje kroki do Szkoły Podstawowej w Piekarach. Opiekunom Koła bardzo zależało wówczas na rozwoju wolontariatu lokalnego. Były to „początki Radosnej”, czyli tak zwane pierwsze „koty za płoty”, które miały na celu nawiązywanie znajomości z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Z dumą wspominamy nasz pierwszy projekt realizowany w szkole podstawowej w Piekarach. Były to warsztaty ekologiczne „Graj w zielone” – prowadzone dla dzieci przez naszych wolontariuszy.

W miarę upływu czasu pojawiały się nowe pomysły na nawiązanie pozytywnych kontaktów i współpracy z mieszkańcami Piekar, które miały służyć niesieniu dobra i pomocy najbardziej potrzebującym. Tak też zrodził się pomysł na „Festyn Uśmiechu” zainicjowany w 2003 roku przez Panią Beatę Olech, Panią Małgorzatę Perlińską i Panią Annę Kruczek. Także pierwsze Zbiórki Żywności „Podziel się Posiłkiem” przy współpracy z krakowskim Bankiem Żywności wiążą się z przyjemnymi wspomnieniami. Pani Anna Wilkońska wraz z Panią Małgorzatą Perlińską wielokrotnie osobiście odbierały dary od Banku Żywności i z samochodami wypełnionymi po brzegi wracały z radością do Piekar, by tam wykorzystać je podczas charytatywnego „Festynu Uśmiechu”.

„Świąteczna Paczka” – która realizowana była już w początkowych latach istnienia Koła przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna” – zawsze dostarczała wolontariuszom mnóstwo pozytywnych wrażeń i wzruszeń. Angażowała wielu wychowawców, wychowanków i nauczycieli. Wszyscy solidarnie jeździli do potrzebujących rodzin z terenu Piekar i okolic na wywiady, rozwozili świąteczne paczki, a  po świętach odwiedzali wspierane rodziny. Szczególne zaangażowanie wykazali wówczas: Pani Beata Olech, Pani Wiesława Strumińska, Pani Justyna Czwartek, Pani Magdalena Lipień, Pani Anna Wilkońska, Pani Monika Sondej, Pani Katarzyna Kruk, Pani Barbara Piątek, Pani Agnieszka Bułaj, Pani Małgorzata Perlińska, Pan Paweł Perliński, Pan Michał Mieloszyński, Pan Łukasz Hajduk, Pan Andrzej Myrdko, Ks. Piotr Klimczak oraz kierownik internatu Pan Adam Pawluś – którego bordowy „Poldek” znany był ze swej niekończącej się pojemności i często służył za samochód dostawczy, darowany w pakiecie razem ze swym właścicielem – kierowcą. Później, dzięki uprzejmości naszej Fundacji udostępniono nam busa i  z pomocą kierowcy Pana Jacka Krupy, paczki były szybciej i sprawniej rozwożone do rodzin przed świętami Bożego Narodzenia. W tej akcji szczególnie odznaczyła się wolontariuszka Olga Figiel, która świetnie spisała się w roli młodzieżowego koordynatora.

W kolejnych latach wolontariusze pracowali przy wielu, wielu projektach społecznych i edukacyjnych, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić. Niektóre z nich obejmowały swym zasięgiem bardzo szerokie grono odbiorców. Były to między innymi projekty, takie jak: „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Fabryka Projektów”, „Graj w Zielone”, „Dziupla Naukowa”, „Czytajnik”, Festyn Uśmiechu”, „Festiwal Latawców”, „Rekord Guinnessa”, „Radosne Anioły” i inne. Ta różnorodność działań wynikała z historii oraz okoliczności powstawania i funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu, a także stanowiła ofertę odpowiadającą różnym predyspozycjom, umiejętnościom i zainteresowaniom młodzieży. Wraz z włączaniem się w pracę Koła nowych osób, pojawiały się nowe pomysły i aktywności, jak również poszerzało się grono osób obdarowywanych przez naszych wolontariuszy.

W ciągu tych 20 lat pracy w szeregach Szkolnego Koła Wolontariatu służyło około 1000 wolontariuszy, współpracowało z nami około 100 placówek, przedsiębiorców, organizacji i osób prywatnych; pomogliśmy około 50 rodzinom, 100 osobom dorosłym i 150 dzieciom. Zorganizowaliśmy wspólnie około 115 akcji, przepracowaliśmy dla innych mnóstwo niezliczonych, ale radosnych i owocnych godzin. Szkolne Koło Wolontariatu „Radosne Anioły” po dziś dzień ma wielu sympatyków i pomocników. Zawsze możemy liczyć na akceptację Dyrekcji Szkoły oraz na pomoc i twórczą inicjatywę wielu wychowawców internatu, nauczycieli, a także innych pracowników naszej placówki oraz na wsparcie finansowe ze strony Fundacji im. Ks. Siemaszki.

Za tę atmosferę współpracy oraz ogromną życzliwość serdeczne Bóg Zapłać…