Szkolne Koło Wolontariatu „Radosne Anioły”

Szkolne Koło Wolontariatu „RADOSNE ANIOŁY”
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
w Piekarach

 

Jesteśmy grupą młodych ludzi, pełnych entuzjazmu i gotowości do działania. Wrażliwi na potrzeby innych, chętnie angażujemy się we wszelkie akcje dobroczynne. To kształtuje nasz charakter i tworzy osobisty kapitał. Każdy z nas angażuje się w realizację zadań jednej lub kilku grup działaniowych Szkolnego Koła Wolontariatu. Organizujemy lub uczestniczymy jako wolontariusze w wielu akcjach i wydarzeniach naszej szkoły,  a także zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń i organizacji. Bierzemy udział z zbiórkach żywności, kwestach, festynach i kiermaszach dobroczynnych. Spotykamy się systematycznie w poszczególnych sekcjach działaniowych, aby przedyskutować niedawno zakończone, trwające i zaplanowane na najbliższy czas działania. Dzielimy się zarówno radościami i sukcesami, jak również trudnościami, które napotykamy w naszej pracy. Wspieramy się wzajemnie i motywujemy do dalszego działania. Staramy się wprowadzać w nasze codzienne życie ideę pomocy najuboższym św. Wincentego a Paulo. Nasze codzienne działania to:

  • Dom Dziecka

Raz w tygodniu spotykamy się z młodzieżą z Domu Dziecka przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. Podczas tych spotkań dużo rozmawiamy, śpiewamy, gramy w siatkówkę lub koszykówkę. Miło spędzamy czas, a jednocześnie uczestniczymy w warsztatach rozwoju osobistego. Dzięki temu możemy się coraz lepiej poznawać, być dla siebie wsparciem i odkrywać to, jacy jesteśmy naprawdę. Nasza obecność ma znaczenie!

  • „Podziel się posiłkiem”

Zbiórki żywności odbywają się dwa razy do roku, przed Bożym Narodzeniem i w okresie wielkanocnym. Podczas akcji zachęcamy klientów marketów do zakupu żywności, która następnie poprzez Bank Żywności w Krakowie, przekazywana jest najbardziej potrzebującym. Pomoc dociera do takich miejsc, jak świetlice środowiskowe, czy jadłodajnie dla bezdomnych. Każda akcja jest dla nas wyzwaniem, uczy wytrwałości, cierpliwości i wdzięczności za każdą, nawet najmniejszą darowiznę. Bywa i tak, że w jednej zbiórce uczestniczy nawet kilkudziesięciu naszych wolontariuszy. Mamy aż dwie ręce – możemy zdziałać cuda!

  • Wyciągnij rękę do ubogiego”

Już kilkakrotnie uczestniczyliśmy w  Światowym Dniu Ubogich, organizowanym przez Archidiecezję Krakowską.  Naszym zadaniem było zaproszenie osób ubogich, samotnych i bezdomnych  z terenu Krakowa na przygotowany dla nich posiłek, spędzenie z nimi czasu, rozmowy przy kawie czy herbacie. Zderzenie się z ubóstwem było dla nas dużym przeżyciem, skłoniło do refleksji i zadumy nad swoim życiem, nauczyło nas doceniać to, co mamy. W rozmowie spotykamy drugiego człowieka!

  • „Radosne Anioły”

Na stałe współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej „Łanowa” w Krakowie i Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Czernichowie. W obu tych placówkach przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie, o które chcemy się troszczyć. Staramy się dzielić z nimi naszą radością i entuzjazmem, aby czuli, że są dla nas ważni i niepowtarzalni.  Pamiętamy o nich przy okazji różnych uroczystości. W okresie Świąt Bożego Narodzenia obdarowujemy ich prezentami, a uśmiech, który pojawia się na ich twarzach podczas rozpakowywania prezentów, jest dla nas bezcenny. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wyzwala w nas poczucie większej odpowiedzialności za drugiego człowieka, rozwija wrażliwość i empatię. Twój czas, to cenne minuty, które możesz podarować innym!

  • „Ubrania do oddania”

Zaangażowaliśmy się w tę akcję, ponieważ dzięki niej w bardzo prosty sposób możemy zamienić nasze niepotrzebne ubrania na realną pomoc finansową dla wybranej kampanii charytatywnej. Każdy kilogram oddanych  przez nas ubrań zostaje zamieniony na 1 złotówkę, którą przekazujemy, jako darowiznę dla osób potrzebujących. Kiedy pomagamy innym, to pomagamy także i sobie, ponieważ wszelkie dobro które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.  Odkryjmy w sobie radość pomagania!

 

Koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest obecnie Pani Anna Dzierwa.

W prowadzeniu Koła pomagają jej również Pani Magdalena Lipień, Pani Katarzyna Nowak, Pani Urszula Kochańska, Pan Jakub Jurek i Pan Grzegorz Jasiówka.