Zmarł prof. Marek Wilczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Marka Wilczyńskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wspólnota akademicka Instytutu Historii i Archiwistyki została głęboko poruszona wiadomością, że odszedł od nas świętej pamięci Pan Profesor Marek Wilczyński.

Wybitny znawca dziejów antyku, ceniony wykładowca, kierownik Katedry Historii Starożytnej naszego Instytutu oraz jego Dyrektor w latach 2003–2006, prezes Stowarzyszenia Historyków Starożytności, przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Zespół Boloński).

Wspominamy Go także jako wspaniałego i życzliwego Człowieka o szerokich horyzontach, niezwykłej wrażliwości i wysokiej kulturze osobistej.

Drogi Panie Profesorze proszę pozwolić, że teraz po raz ostatni powiemy – dziękujemy za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, dobro, o którym wiemy, ale przede wszystkim za to dobro, o którym nie wiemy, chociaż możemy się domyślać, jak wiele go było (komunikat ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

Cześć Twojej Pamięci!

Pan Profesor Marek Wilczyński bardzo aktywnie współpracował z naszą szkołą w ramach Akademii Siemaszki Imprimis verbum. Wygłosił dla naszej młodzieży ponad 40 wykładów uniwersyteckich przybliżających dzieje i kulturę starożytnego Rzymu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, wczesnego średniowiecza, okresu hellenizmu oraz biografie najwybitniejszych antycznych postaci. Jego spotkania z młodzieżą były wspaniałym rozwijającym i pasjonującym doświadczeniem bliskości z historią. Niezwykła osobowość Pana Profesora, szeroka wiedza, pracowitość, życzliwość, radość wypływająca z kontaktu z młodym odbiorcą, poczucie humoru sprawiły, że wspólnie spędzony czas na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Zawsze czuliśmy się zaszczyceni i dumni, że nasza skromna Akademia stała się forum kontaktu tak wybitnego naukowca ze społecznością uczniów z Piekar oraz innych krakowskich szkół. Panie Profesorze dziękujemy za niezgłębione pokłady cierpliwości i ciepła, za to , że nigdy Pan nam nie odmówił, za to, że przez wiele lat mogliśmy tak aktywnie współpracować na rzecz popularyzacji historii, którą Pan tak bardzo kochał. Nigdy nie zapomnimy Pana dobra, otwartości, fascynacji przeszłością, szacunku do drugiego człowieka, pokory i konsekwencji w miłości do swojej zawodowej pasji. Pozostanie Pan dla nas Wzorem oraz Przyjacielem i nic nie jest w stanie tego zmienić. 

Pamiętamy w modlitwie.  

Władze Fundacji ks. Siemaszki, społeczność Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów Liceum im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”