Obiady dla uczniów dojeżdżających

Deklaracje dotyczące chęci spożywania posiłków należy złożyć do dnia 15/09/2023.

Koszt obiadu + drugie śniadanie 20 zł .

 

Możliwość spożywania posiłków od dnia 18/09/2023 r. 

Deklaracje składają rodzice na maila: sekretariat@radosnanowina.pl

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca, w którym spożywamy posiłek (ilość dni w miesiącu w którym spożywamy obiad x 20 zł ) płatne przelewem tylko na konto Fundacji.