Współpraca z Wydziałem IMIC-AGH

Nasza szkoła została nagrodzona za aktywną współpracę z Wydziałem IMIC na AGH, dlatego 10 uczniów dnia 10 czerwca o godzinie 9.00 brało udział w wykładach oraz ćwiczeniach w laboratoriach WIMIC. Nad wydarzeniem opiekę sprawowała: Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia dr hab. inż. Aneta Zima, prof AGH.
Wybranymi Uczniami byli :

Klasa 2b:
Brania Kacper
Krawczyk Urszula
Różański Aleksander
Solecka Dorota
Szlehuber Grzegorz

Klasa 3bp
Cojda Joanna
Dekert Marianna
Michura Iwona
Siwek Norbert

Klasa 3cp
Bielak Martyna