Inauguracja Akademii Siemaszki

Dnia 17 listopada 2021 roku odbyła się już po raz XII uroczysta inauguracja Akademii Siemaszki „Imprimis verbum”. Tytuł tegorocznego cyklu spotkań to „8 rzymskich portretów z okresu cesarstwa. Hybrydowo”.

Po raz pierwszy w ramach akademickich wykładów, organizowanych dzięki wsparciu Fundacji ks Siemaszki, zdecydowaliśmy się zaproponować formułę biograficzną, która ma ambicję pokazać wydarzenia historyczne przez pryzmat konkretnej osoby. Interesować nas zatem będą aspekty rodzinne, ambicjonalne, droga do kariery, metody realizacji zamierzeń politycznych. Mamy nadzieję, że ta nowa optyka ułożenia treści stanie się interesującym sposobem poszerzenia wiedzy o starożytnym Rzymie.

Spotkanie inauguracyjne zatytułowane „Sis felicior Augusto – Gajusz Juliusz Oktawian August” poprowadził znany i bardzo ceniony przez młodzież prof. dr hab Marek Wilczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Ze względów epidemicznych wykład miał charakter hybrydowy; stacjonarnie wysłuchała go młodzież naszego Liceum w auli, natomiast dla uczestników z innych szkół krakowskich przeprowadzono transmisję na platformie zoom. W sumie pasjonującej opowieści o Oktawianie Auguście wysłuchało 150 uczniów i nauczycieli. Bardzo dziękujemy [zdjęcia].