Spotkanie wolontariuszy z dziećmi


Grupa  działająca w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu przy LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach w składzie: Natalia Lichorobiec, Anna Krakowska, Marzena Fudali, Agata Walczak,  Zuzanna Śmieszek, Karolina Mazur pod opieką opiekuna, Pani Aleksandry Starowicz, z entuzjazmem wybrała się we wtorek, tj. 20.10.2015 r. na pierwsze spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Piekarach. Zadaniem wolontariuszy będzie wspieranie uczniów w osiąganiu lepszych wyników w nauce poprzez udzielnie KOREPETYCJI z takich przedmiotów jak język angielski i matematyka.
Dotychczasowe spotkania Opiekuna grupy – Pani Aleksandry Starowicz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej  Panem Mirosławem Buczkiem umożliwiły wypracowanie najbardziej efektywnego systemu pracy  wolontariuszy z dziećmi – jeden wolontariusz pracuje z jednym dzieckiem. W trakcie spotkanie wolontariusze poznali swoich nowy podopiecznych, mieli okazje zapytać o ich mocne i słabe strony oraz opowiedzieć kilka słów o sobie. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych, wspólnego jesiennego spaceru i… grupowego selfie 🙂  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć [zdjęcia]. Autor zdjęć: Aleksandra Starowicz