Porozumienie patronackie z Uniwersytetem Komisji Narodowej w Krakowie

6 marca 2024 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki UKEN a Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Dokument parafowali dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju oraz ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM, Dyrektor liceum. W spotkaniu wzięli udział także dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN oraz Dominik Karcz, nauczyciel historii oraz historii i teraźniejszości.

Porozumienie daje naszej szkole możliwość wsparcia merytorycznego i dydaktycznego dla klas o profilach prawniczo – psychologicznych, gdzie nauczana jest historia w zakresie rozszerzonym. 

Zdjęcia autorstwa Pani Marceliny Woźnickiej [zdjęcia 1]   [zdjęcia 2]