Zajęcia o ustrojach prawnych polski i unii europejskiej

Klasy prawniczo – psychologiczne wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez doktoranta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Pana Jakuba Kisiela. Tematem spotkania były różnice ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Podczas owocnych, niemal dwugodzinnych zajęć udało się zarysować szeroki kontekst prawny naszej współczesnej rzeczywistości. Ważną częścią spotkania były pytania uczniów. 

autor zdjęć : Dominik Karcz [zdjęcia]