Współpraca z Wydziałem IMiR AGH

7 lutego odbyła się na auli im. Ks. dr Bronisława Sieńczaka prezentacja Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej  w Krakowie. Naszymi gośćmi byli Pan dr inż. Stanisław Flaga oraz prodziekan ds. Współpracy i Projektów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH.

W trakcie spotkania przedstawiono ofertę dydaktyczną AGH oraz zapoznano naszych uczniów z klas maturalnych, a także tych z rozszerzoną matematyką, o korzyściach płynących z podjęcia nauki na krakowskiej AGH. Znaczna część informacji dotyczyła kompatybilności oferowanych kierunków studiów z zapotrzebowaniem rynku pracy i kooperacji z wielkim biznesem. Wizyta pracowników naukowych uczelni stała się też okazją do omówienia szczegółów patronatu dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w nowopowstającej klasie o profilu matematycznym i informatycznym. Uczniowie tego oddziału będą mogli korzystać z bazy laboratoryjnej oraz doświadczenia i wiedzy wykładowców tej najlepszej uczelni technicznej w Polsce [zdjęcia]