Wycieczka do Podgórza


Dnia 23 marca 2019 r., odbyła się wycieczka do Krakowa zorganizowana przez Szkolny Klub Historyczny. Program wycieczki obejmował zwiedzanie z pełną oprawą przewodnicką nowo otwartego Muzeum Podgórza,

a także spacer przez najważniejsze historyczne miejsca tej dzielnicy jak; pozostałości po Getcie Żydowskim, Cmentarz Podgórski, Rynek Podgórski oraz kościół św. Józefa. W ciągu dwóch godzin udało się nam poznać niezwykle ciekawą historię Podgórza od czasów wczesnośredniowiecznych poprzez okres nowożytny, wiek XIX , kiedy to istniało tutaj założone przez Austriaków oddzielne miasto, po współczesność naznaczoną traumą żydowskiego Getta z czasów II wojny. W wycieczce wzięli udział uczniowie z Piekar oraz nauczyciele: Dominik Karcz, Paweł Perliński, Agnieszka Bułaj, Anna Myśliwiec, Teresa Szczerbik, Agnieszka Jucha, Tomasz Dawid, Renata Grzyb. Obecne były także dzieci a nawet rodzice nauczycieli. Autor zdjęć: Dominik Karcz [zdjęcia]