Codzienność powstańczej Warszawy

27 września 2017 roku odbył się w naszej szkole wykład zatytułowany „Codzienność powstańczej Warszawy” autorstwa dr Pawła Naleźniaka z pionu dydaktycznego krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie było cennym uzupełnieniem wystawy niezwykłych fotosów wypożyczonych przez ks. Dyrektora z archiwum kościoła Świętego Krzyża w Warszawie oraz ze zbiorów Fundacji Skarby Narodu, jakie można było oglądać na korytarzu szkolnym przez cały wrzesień. Wykład organizował Szkolny Klub historyczny im. Armii Krajowej.