8 marca – Szósta konferencja naukowa

W dniu 08.03.2016 r. w naszej szkole odbędzie się już szósta konferencja naukowa dla pedagogów nauczycieli, wychowawców, bardzo proszę zgłoszenia przesyłać na adres email: radosnakonferencja@gmail.com.

Miejsce konferencji
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2, 32-060 Liszki                           
Telefon:(12) 280 70 99 lub 97
Fax:(12) 280 07 51      
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 05.03.2016r na adres email: radosnakonferencja@gmail.com

Udział w konferencji jest nieodpłatny

Dojazd
Z Krakowa (przystanek Salwator):
– MPK nr 249 lub 259
– przewoźnik prywatny: Mal-Bus

Z obwodnicy A4: zjazd węzłem Bielany na centrum i w prawo w Piekary

08 marca 2016

Plan konferencji „Wyzwolić pozytywny potencjał  młodzieży”

9:00    Powitanie
09:05 – 09:40    Mirosław Strumiński „Vademecum skutecznej profilaktyki”  
09:40 – 11:10  Krzysztof Wojcieszek „W dżungli życia”
11:10 – 11:40    Przerwa  na kawę z Prezentacja Fundacji Imienia Księdza Siemaszki w formie filmu
11.40 – 12.20 Krzysztof Wojcieszek „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
12:20 – 12.30    Wydawnictwo Rubikon „Dżungla”
12.30 – 13.15    Jan Mela „Niemożliwe jest w głowie”
13:15    – 13:25    Katarzyna Węglarczyk Wydawnictwo Znak „Bóg dał mi kopa”

Około 13:25 Odbiór zaświadczeń o uczestnictwie w konferencji
13:30 Oprowadzenie po obiektach Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”  

Prelegenci

dr hab. Krzysztof Wojcieszek
Doktor nauk humanistycznych w za-kresie filozofii, Adiunkt Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Autor programów profilaktycznych „Szlaban”, „Noe”, „Korekta”, autor książki „Na początku była rozpacz… Antropologiczne pod-stawy profilaktyki”, Wice naczelny miesięcznika „Remedium”, Redaktor naczelny „Świat Problemów”, Kierownik merytoryczny Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i  Rodzinnej Fundacji Etoh, Dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Członek rady przy Rzeczniku Praw Dziecka, Członek rady doradczej przy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Abstynenckich.
Specjalista w zakresie: uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży, profilaktyki patologii społecznych, psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim.

Jan Mela
Założyciel Fundacji „Poza Horyzonty, współautor programu podróżni-czego „Między biegunami”, najmłodsza osoba w historii, która zdobyła oba bieguny w ciągu jedne-go roku. Udział w programie stacji Polsat „Dancing with the Stars : Taniec z gwiazdami” w 2014r.
Wyprawy:  Biegun północny i południowy 2005, najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro 2008, najwyższy szczyt Kaukaz  – Elbrus 2009,  El Capitan – Kalifornia Stany Zjednoczone 2010. W 2011 powstał film o Janie Meli „Mój biegun”.

mgr Mirosław Strumiński
Familolog, wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, współpracownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, pedagog, trener pro-gramów profilaktycznych, prywatnie: mąż i ojciec.