Sprzątanie Świata

porzadki

W dniu 29.09.2014 na terenie Internatu w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” zostało zorganizowane  „Sprzątanie Świata” którego celem było kultywowanie Międzynarodowej akcji  „Clean up the Word”, a przede
wszystkim uświadamianie młodzieży problemu zaśmiecania Ziemi, współodpowiedzialności za miejsce w którym żyjemy.

Do wspólnych porządków  oraz wspólnej eko-zabawy przyłączyła się cała społeczność Internatu. Teren naszego Centrum został podzielony na sektory, które przydzielono  poszczególnym domkom internatowym.  Po ogólnym sprzątaniu odbyła się część artystyczna akcji:  wspólnie tworzyliśmy eko-stroje z szarego papieru oraz układaliśmy piosenki o tematyce związanej z segregacją śmieci.  Spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólną kolacją na świeżym powietrzu.