Profile klas

Na każdym poziomie wiekowym, nauka odbywa się w pięciu oddziałach klasowych.

W roku szkolnym 2018/2019 mamy zamiar otworzyć pięć klas.

Propozycje klas przedstawia poniższa tabela:

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki

Przedmioty uzupełniające

 

1a

– język polski

– historia

– j. angielski

– j. niemiecki lub francuski do wyboru

– I język – angielski

– II język – niemiecki lub francuski do wyboru

– przyroda

– elementy łaciny klasycznej

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia, neofilologie, lingwistyka

 

 

1b

– biologia

– chemia

– język angielski
możliwość wyboru poziomu matematyki (podstawowy lub rozszerzony)

– I język – angielski

– II język – niemiecki lub francuski do wyboru

– historia i społeczeństwo

– elementy łaciny medycznej

 

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii,  farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, pedagogice, psychologii, resocjalizacji, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na różnych kierunkach uczelni technicznych np. geodezji, geologii

 

1c

– matematyka

– fizyka lub chemia *

– język angielski

– I język – angielski
– II język –. niemiecki lub francuski do wyboru

– historia i społeczeństwo

– odnawialne źródła energii

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uczelniach technicznych. Jeśli marzysz o studiowaniu matematyki, budownictwa, automatyki, robotyki, transportu lądowego lub morskiego, astronomii,… to właśnie ta klasa jest odpowiednia.

* W przypadku zbyt małej liczby  uczniów wybierających któryś z tych przedmiotów, Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość  realizacji tylko tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, który został wybrany przez zdecydowaną większość kandydatów.

 

 

1d

– matematyka

– geografia

– język angielski

– j. niemiecki lub francuski do wyboru

– I język – angielski

– II język – niemiecki lub francuski do wyboru.

– zarządzanie w turystyce

– historia i społeczeństwo

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach neofilologicznych, kierunkach związanych z turystyką , ekonomią, geografii, europeistyce, lingwistyce.

 

1e

– historia

– WOS
– język angielski

– możliwość wyboru poziomu matematyki (podstawowy lub rozszerzony)

– I język – angielski

– II język – niemiecki lub francuski do wyboru

– przyroda

– elementy łaciny klasycznej

Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo i administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ale również na kierunkach, na których wymagana jest matematyka. Jest to  bardzo ciekawe zestawienie przedmiotów dla osób o niesprecyzowanych do końca zainteresowaniach.  Dobór przedmiotów pozwala określić swoje zainteresowania dopiero w trakcie nauki w liceum.

 

Nauka języków obcych:

  • Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy pod względem zaawansowania.
  • Uwaga! Dyrekcja Liceum zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego (dla uczniów z zagranicy).