Zakwaterowanie i pobyt w internacie

 

Ze względu na charakter szkoły i założenia statutowe Fundacji miejsca w internacie przydzielane są przede wszystkim uczniom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej , jak też z poza Krakowa, dalekich miejscowości od Piekar.

 

  • uczniowie klas 4-ych, którzy ukończyli naukę w liceum, mają prawo do pobytu w internacie-stancji do zakończenia egzaminów maturalnych. Mają możliwość pozostania w internacie-stancji do końca miesiąca maja w wyjątkowych przypadkach do końca roku szkolnego;
  • uczniowie klas młodszych, mogą mieszkać w następnym roku szkolnym, po napisaniu podania i zatwierdzeniu go przez kierownika internatu wraz z zespołem wychowawczym pod warunkiem, że w dalszym ciągu wychowanek będzie przestrzegał regulaminu internatu, a swoim dotychczasowym zachowaniem szanował mienie internatu.
  • kierownik internatu ma prawo nie przedłużyć pobytu w internacie na następny rok, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, ze względu na niepoprawne zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu internatu.