Wymiany międzyszkolne

 

Wymiana szkolna Piekary – Bamberg (Niemcy).

Uczniom, którzy wybiorą język niemiecki jako drugi język proponujemy udział w międzyszkolnej wymianie młodzieży z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu (Bawaria).

Wymiana organizowana jest corocznie od początku działalności Liceum tj. od roku 2002 i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Składają się na nią dwa programy – tydzień w Bambergu i tydzień w Piekarach / Krakowie, w trakcie, których uczniowie zwiedzają wiele ciekawych miejsc poznając historię i kulturę Niemiec i Polski oraz uczestniczą wspólnie w zajęciach szkolnych, sportowych i artystycznych. 

Projekt wspierany jest finansowo i merytorycznie przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Wyjazd organizują Pani mgr Bożena Jarosz i Pani mgr Beata Cabała

 

 Wymiana szkolna Szkoła z Holandii

 

Wyjazd organizują Pani mgr Mariola Żak-Olszewska i Pani mgr Annna Nogieć