Spotkania ze Słowem Bożym

 

Zapraszamy w drugie poniedziałki miesiąca o godz. 19.00 w „katakumbach”.