Regulamin

 

SKRÓCONY REGULAMIN INTERNATU

 Życzliwie i z szacunkiem odnosimy się do wychowawców, nauczycieli, pracowników CERN 2000 oraz Fundacji im. Ks. Siemaszki, koleżanek i kolegów. Przestrzegamy ogólnie przyjętych norm zachowania i Regulaminu Internatu.

 

 • zakaz używania wulgaryzmów i słów obraźliwych,
 • zakaz stosowania przemocy i agresji.
 1. Dbamy o schludny wygląd, higienę i zdrowie.
 • bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania i stosowania alkoholu, papierosów, substancji psychoaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 1. Wyjścia i powroty zgłaszamy osobiście u wychowawcy. Opuszczenie Centrum bez zgody i wiedzy wychowawcy jest traktowane jako samowolne opuszczenie internatu i skutkuje odpowiednimi konsekwencjami.
 2. Dbamy o czystość i porządek w domku. Rzetelnie wykonujemy dyżury porządkowe. Podnosimy estetykę otoczenia.
 3. Bierzemy udział w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Internat oraz innych wynikających z kalendarza szkolnego. Współtworzymy je.
 4. Korzystamy z dostępnych form spotkań religijnych. Z powagą uczestniczymy w wieczornej modlitwie domkowej oraz czwartkowej Mszy Świętej.
 5. Szanujemy cudzą własność. Nie korzystamy z rzeczy koleżanek i kolegów bez ich zgody.
 6. Nie używamy elektrycznych urządzeń grzewczych w pokojach. Urządzenia potrzebne do przygotowania posiłków znajdują się w aneksie kuchennym.
 7. Zniszczenia lub uszkodzenia zgłaszamy natychmiast wychowawcy. W przypadku celowych zniszczeń, jak również tych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, mieszkaniec internatu ponosi odpowiedzialność finansową.
 8. Przestrzegamy porządku dnia:

Nauka ścisła 15.30 – 18.30

 • obowiązuje cisza,
 • zakaz głośnych rozmów, przemieszczania się, słuchania głośnej muzyki, oglądania filmów, grania w gry komputerowe oraz innych zachowań zakłócających naukę własną oraz współmieszkańców.

Cisza nocna 22.00 – 6.00

 • obowiązuje bezwzględna cisza,
 • zakaz przemieszczania się między pokojami oraz wychodzenia poza domek,
 • nauka możliwa tylko za zgodą wychowawcy, po właściwie wykorzystanym czasie nauki ścisłej.

 

Prawa i obowiązki mieszkańca internatu szczegółowo definiuje Regulamin Internatu
przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach,
z którym każdy mieszkaniec internatu jest zobowiązany się zapoznać.

REGULAMIN – pełna wersja (pdf)