Przyjęcie kandydata do internatu

 

Przyznanie miejsc w internacie

Kandydat pragnący zamieszkać w internacie powinien zaznaczyć to kryterium we Wniosku (Omikron).

 

O przyznaniu miejsca w internacie decyduje Dyrektor Liceum i Komisja Rekrutacyjna.

Informacja o przyznaniu miejsca w internacie publikowana jest jednocześnie z listami kandydatów przyjętych do szkoły.