Profil wychowanka

 

Kształcenie dojrzałej osobowości poprzez przygotowanie  do kontynuacji nauki w wyższych uczelniach, jak też do twórczego i odpowiedzialnego życia w współczesności.

Towarzyszy nam koncepcja wychowania oparta o pedagogikę personalistyczną, gdzie wychowanek traktowany jest jako osoba niepowtarzalna, a w  nurcie perenializmu dostrzegany jako osoba wrażliwa na problemy dzisiejszego świata: sprawiedliwość, pokój na świecie, poszanowanie godności człowieka, systematycznej pracy nad sobą popartej rozwojem duchowym, fizycznym i emocjonalnym.

Ważnym założeniem jest odkrywanie prawdy o człowieku, o jego wolności i sposobie bytowania.

Internat to miejsce ,gdzie szczególnie  ważne jest dobre współistnieniu i rozwoju, gdyż „życie ludzie nie jest ideą lub abstrakcją, ale konkretną rzeczywistością, która żyje , rośnie, działa , rozwija się.”

Przygotowuje uczniów do współodpowiedzialności za swoją przyszłość, rozwijając swoje zdolności, wychowując do tradycji narodowych, umiłowania Boga i Ojczyzny. Dobrze pojęty patriotyzm, który  uczy szacunku, wrażliwości na inne kultury, religie i zachowania,  to nader ważne, aby umieć się potem zrozumieć swoją inność.