Klasa prawniczo – psychologiczna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

historia, język angielski
do wyboru: wos / matematyka

Warunkiem utworzenia grupy rozszerzonej z wos/matematyki jest zgłoszenie się min. 10 osób preferujących ten wybór.

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

historia sztuki w zarysie, psychologia mediacji, elementy prawa i logiki, koła maturalne (historyczne, polonistyczne)

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, prawo europejskie, psychologia, mediacje i negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie informacją, historia, architektura, dyplomacja, etnologia i antropologia kulturowa, kryminologia

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, historia i WOS