Klasa ogólna o nachyleniu sportowym i prozdrowotnym

Realizowane przedmioty rozszerzone:

język angielski, biologia,
zwiększona liczba lekcji wf w czteroletnim cyklu kształcenia

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

dietetyka, edukacja zdrowotna, psychologia sportu, dydaktyka coachingu personalnego, menadżer w sporcie, dodatkowe zajęcia sportowe (pływanie, koszykówka, siatkówka)

Dodatkowo, poza siatką godzin, 3 godziny lekcyjne zajęć wf

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

szkoła czyni starania objęcia klasy patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie, zdrowie publiczne, fizjoterapia, trener personalny, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, biologia, język angielski