Klasa matematyczno – informatyczna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

matematyka, informatyka,
do wyboru: fizyka / chemia

Warunkiem utworzenia grupy rozszerzonej z fizyki/chemii jest zgłoszenie się min. 10 osób preferujących ten wybór.

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

język angielski techniczny, wybrane elementy mechatroniki i robotyki, koło matematyczne, koło informatyczne, koła maturalne (matematyka, fizyka, chemia, angielski)

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – WIMiR AGH

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

informatyka, fizyka, matematyka, robotyka, mechatronika, kierunki IT, nanotechnologia, energetyka, teleinformatyka, sztuczna inteligencja, mechanika i budowa maszyn, elektroniczne przetwarzanie informacji, automatyka, reżyseria dźwięku, zarządzanie informacją, odnawialne źródła energii, cyberbezpieczeństwo

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, informatyka, fizyka lub chemia