Klasa ekonomiczno – turystyczna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia, język angielski

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

koło turystyczne „Dromader”, maturalne koło matematyczne, biznes mały i duży, debaty oxfordzkie, Globalny ład gospodarczy (UEK)

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, controlling i rachunkowość, handel międzynarodowy, zarządzanie i prawo biznesowe, geografia, ekonomia, turystyka i rekreacja, innowacje w biznesie, rachunkowość i podatki, finanse, audyt, gospodarka nieruchomościami

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, geografia i język angielski