Klasa ekonomiczno – turystyczno – prozdrowotna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

matematyka, język angielski,

do wyboru biologia/geografia

Warunkiem utworzenia grupy rozszerzonej z biologii/geografii jest zgłoszenie się min. 10 osób preferujących ten wybór.

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

koło turystyczne „Dromader”, maturalne koło matematyczne, biznes mały i duży, debaty oxfordzkie, Globalny ład gospodarczy (UEK), dietetyka, edukacja zdrowotna

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, controlling i rachunkowość, handel międzynarodowy, zarządzanie i prawo biznesowe, geografia, ekonomia, turystyka i rekreacja, innowacje w biznesie, rachunkowość i podatki, finanse, audyt, gospodarka nieruchomościami, zdrowie publiczne, fizjoterapia, trener personalny, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, język angielski, geografia lub biologia