Klasa biologiczno – chemiczna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, język angielski

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

elementy łaciny medycznej, dla maturzystów koła biologiczne, chemiczne, matematyczne oraz języka angielskiego

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Szkoła korzysta z oferty edukacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu UJ, szkoła czyni starania objęcia klasy patronatem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

medycyna, biologia, chemia, biogenetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, farmaceutyka, stomatologia, psychologia, neurobiologia, zarządzanie w ochronie zdrowia, analityka medyczna, bioinżynieria, behawiorystyka zwierząt, kynologia, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, technologia żywności, chemia medyczna, audiofonologia, inżynieria biomedyczna, fizjoterapia, inżynieria materiałowa, ceramika, pedagogika

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, biologia, chemia