KIM JESTEŚMY

 

Internat przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły.

Internat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie nauki szkolnej. Opiekę nad młodzieżą pełni zespół 42 wychowawców. Internat obejmuje dziewięć domków na terenie Centrum, trzy domki poza terenem oraz dwie stancje.

W każdym domku mieszka od 15 do 30 osób, które stanowią grupę wychowawczą. Opiekę sprawują wychowawcy, na stałe przypisani do konkretnej grupy wychowawczej.

JESTEŚMY placówką opiekuńczo-wychowawczą przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

Organ internatu stanowi:
Kierownik Internatu,
Rada Wychowawców,
Samorząd Internatu.

Kierownik Internatu odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i stworzenie optymalnych warunków bytowych. Współpracuje w tym zakresie z Dyrektorem Liceum, Zarządem Fundacji i Duszpasterzami Liceum.

Rada Wychowawców, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu, a członkami Wychowawcy.

Opracowuje plan i program działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, oraz:

  • inicjuje i organizuje różne formy działalności opiekuńczo-wychowawczej,
  • dokonuje okresowej analizy i oceny działalności Internatu,
  • ustala wnioski zmierzające do stałego podnoszenia poziomu działalności,
  • podejmuje decyzje w sprawie dyscypliny, stosowania regulaminowych nagród i kar,
  • opiekuje się Samorządem Internatu,
  • dba o mienie Internatu,
  • propaguje zdrowy tryb życia,
  • kształtuje chrześcijański system wartości oparty na pracowitości, tolerancji, uczciwości, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności za siebie i bliźnich.

Samorząd Internatu tworzą wszyscy mieszkańcy internatu. Podstawowym ogniwem jest grupa wychowawcza tzw. domek. Wybór Przewodniczących Domków, tworzy Zespół Samorządu Internatu, który następuje do dnia 30 września br.  Samorządem Internatu opiekują się Wychowawcy.