Humanistyczne

 

        Olimpiady

  • Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
   • Wiktoria Żmudka, klasa 4A – finalistka, 2022/23
   • Marianna Dekert, klasa 3BP – laureatka, 2021/22
  • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
   • Paweł Lelek, klasa 4C – laureat, 2022/23
   • Paweł Lelek, klasa 3CP – laureat 5 miejsca, 2021/22
  • Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
   • Katarzyna Stalmach, klasa 3AG – finalistka, 2021/22
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości
   • Michał Pawłowski, klasa 3E – finalista, 2017/18
  • Olimpiada tematyczna „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” przy Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   • Iwona Górka, klasa 3A – finalistka, 2006/07
   • Iwona Górka, klasa 2A – finalistka, 2005/06
  • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej w Pułtusku
   • Janusz Zagrobelny, klasa 3D – udział w etapie centralnym, 2006/07

 

Konkursy ogólnopolskie

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach organizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   • Paweł Maniecki, klasa 3A – laureat, 2015/16
   • Joanna Podgórska, klasa 3A – finalistka, 2015/16
   • Joanna Podgórska, klasa 2A – finalistka, 2014/15
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Długoszu
   • Joanna Podgórska, klasa 2A –  finalistka, 2014/15
  • Konkurs o Mandat Posła na Sejm Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
   • Sławomir Doległo, klasa 1A i Aleksandra Fabin, klasa 1E – zostali posłami na XV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, 2008/09
  • II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Budujemy nowy dom…” Społeczeństwo i władza w Polsce w latach 1944-1956. Doświadczenia świadka historii zorganizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN
   • Justyna Górka, klasa 2A – udział w etapie ponad wojewódzkim, 2004/05

 

Konkursy wojewódzkie

  • Wojewódzki Konkurs „Szlakiem Małopolskiej Solidarności”
   • Paweł Maniecki, klasa 3A – laureat, 2015/16
  • Małopolski Konkurs „Historia Solidarności” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
   • Paweł Maniecki, klasa 2A – finalista, 2014/15
  • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP organizowany przez Stowarzyszenie „Wiedzieć więcej” działającej w Dąbrowie Tarnowskiej
   • Marcin Kuczaj i Jan Zięba, klasa 2A – finaliści konkursu, 2011/12
  • Wojewódzki Konkurs Literacki realizowany w ramach cyklu „Pod skrzydłami anioła” zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
   • Izabela Smoleń, klasa 1A – nagroda, 2010/11
  • Konkurs o Unii Europejskiej, zorganizowany przez europosła Siewierskiego i Europejskie Forum Szkół Katolickich, Kraków
   • Marcin Sawczak, klasa 3A – 2 miejsce, 2008/09
  • XIII Krakowski Turniej Wiedzy o Antyku i Mitologii organizowany przez Dom Kultury „Podgórze”
   • Michał Kaczor, klasa 1E – 1 miejsce, 2006/07
  • Konkurs „W poszukiwaniu zaginionych autorytetów” – konkurs, który był uwieńczeniem całorocznych warsztatów historycznych Papieskiej Akademii Teologicznej
   • Michał Kaczor, klasa 1E – zdobył indeks PAT, 2006/07