Harmonogram dnia w internacie:

 

6:00 – 7:00 – pobudka ( 8:00 – 8:30 w dni wolne od zajęć dydaktycznych)
6:40 – 7:20 – 
śniadanie (9:00 w dni wolne od zajęć dydaktycznych)
7:30 –15.20 – 
zajęcia dydaktyczne w szkole wg planu zajęć
12:45 – 14:35 – 
obiad wg grafiku
16:00 – 
podwieczorek
15:30 – 18:30 – 
nauka ścisła
18:00 – 
kolacja (czwartek, gdy jest Msza Św. 19:00; pt., sob., nd. 17:00)
19:00 – 20:30 – 
czas wolny, zajęcia własne (pt., sob., nd., do 21:00)
20:30 – 21:00 – 
czas porządków, higieny osobistej
21:00 – 
wspólna modlitwa domkowa
22:00 – 6:00 – 
cisza nocna

 

Czwartkowa Msza

Istotnym elementem budującym wspólnotę internatu są czwartkowe Msze Święte. W każdy czwartek o godzinie 18.00 – Msza św. internatowa. Co tydzień inny domek odpowiada za przygotowanie liturgii (odpowiedzialny – Duszpasterz Internatu).