Harmonogram dnia w internacie:

 

6:00 – 7:00 – pobudka ( 8:00 – 8:30 w dni wolne od zajęć dydaktycznych)
7:00 – 7:45 –
śniadanie (9:00 w dni wolne od zajęć dydaktycznych)
8:00 – 12:20 / 16:10 –
zajęcia dydaktyczne w szkole
13:10 – 14:35 –
obiad
16:00 –
podwieczorek
15:30 – 18:30 –
nauka ścisła
18:00 –
kolacja (czwartek, gdy jest Msza Św. 19:00, 17:00 pt., sob., nd.)
19:00 – 20:30 –
czas wolny, zajęcia własne (pt. sob. nd. do 21:00)
20:30 – 21:00 –
czas porządków, higieny osobistej
21:00 –
wspólna modlitwa domkowa
22:00 – 6:00 –
cisza nocna

 

Czwartkowa Msza

Istotnym elementem budującym wspólnotę internatu są czwartkowe Msze Św. W każdy czwartek o godzinie 18.00 – Msza św. internatowa. Co tydzień inny domek odpowiada za przygotowanie liturgii (odpowiedzialny – Duszpasterz Internatu).