Erasmus

Erasmus +

Nasza szkoła przygotowuje się do rozpoczęcia projektu w programie Erasmus +.
Poprzez udział w programie chcemy aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową – możemy to osiągnąć współpracując z młodymi ludźmi i nauczycielami z różnych krajów europejskich. Wspólnie opracujemy projekt, który oprócz poszerzenia naszych horyzontów wpłynie na poprawę znajomości języków obcych, umiejętności posługiwania się technologią, a co najważniejsze – pozwoli nam spojrzeć z innej perspektywy na otaczający nas świat.

Zapraszamy od roku szkolnego 2022 / 2023 osoby, które są ciekawe świata, pragną nawiązać nowe znajomości i pokonać bariery – zarówno kulturowe i językowe, oraz mieć swój udział w życiu europejskiej wspólnoty.

 

Koordynatorzy: Pani mgr Anna Nogieć i Pani mgr Mariola Żak-Olszewska