Edukacja cyfrowa

Planujemy wdrożyć program modułowych (jednosemestralnych) kursów poszerzających praktyczne umiejętności uczniów z edukacji cyfrowej. Chcemy wyposażyć młodzież w kompetencje nowoczesności, które pomogłyby jej w wyborze lukratywnych studiów z działu IT oraz umożliwiły opanowanie podstaw programowania, grafiki komputerowej, mechatroniki, budowy stron internetowych, obróbki cyfrowej dźwięku i obrazu.

W ciągu czteroletniego cyklu kształcenia każdy z naszych uczniów będzie miał możliwość zapisać się na trzy z zaproponowanych kursów. Projekt przygotowujemy we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zajęcia przeznaczone są również dla uczniów klas humanistycznych i językowych.

Dysponujemy także miejscami dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.