Chór szkolny – Gaudium Cantantes

Chór Szkolny Gaudium Cantantes to chór mieszany, który zrzesza uczniów, dla których ogromną pasją jest muzyka i śpiew wielogłosowy. Wśród nich są także absolwenci szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia. Chór uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, śpiewa podczas uroczystości szkolnych, przygotowuje oprawę muzyczną mszy św. W swoim repertuarze posiada pieśni liturgiczne, piosenki religijne, kolędy, utwory gospel, pieśni i piosenki świeckie i rozrywkowe, a także utwory wokalno-instrumentalne.

Chór Szkolny Gaudium Cantantes bierze także udział w konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Jest laureatem III miejsca w XXI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek w Miechowie, III miejsca w XV Konkursie Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” w Oświęcimiu, otrzymał wyróżnienie specjalne w II Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Podkarpackie Kolędowanie 2022”.

Od 2009 r. dyrygentem chóru jest prof. Joanna Kwiecień, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.